Opzegvergoeding energiecontract

Een opzegvergoeding is een vergoeding (of boete) die je aan je energieleverancier betaalt als je een energiecontract voortijdig opzegt.

Je krijgt dus alleen met een opzegvergoeding te maken als je een energiecontract voor een bepaalde tijd hebt (een contract met een einddatum) en je dit voor het einde ervan opzegt. Heb je een contract voor onbepaalde tijd (energiecontract zonder einddatum) dan mag er geen opzegvergoeding worden gevraagd.

Voor consumenten en klein-zakelijke afnemers zijn er regels opgesteld over wat een redelijke opzegvergoeding is. Voor grootverbruikers gelden deze regels niet.

Consumenten

De opzegvergoeding is afhankelijk van de contractduur en de resterende looptijd van het energiecontract op het moment van beëindigen. In de onderstaande tabel staan de maximale bedragen vermeld.

ContractduurResterende looptijdMaximale opzegvergoeding
1 jaarkleiner dan 1 jaar50 Euro
groter dan 1 jaarkleiner dan 1 jaar50 Euro
1,5 - 2 jaar75 Euro
2 - 2,5 jaar100 Euro
meer dan 2,5 jaar125 Euro

De bovenstaande bedragen gelden per contract. Zeg je voortijdig een elektriciteit en gas contract op, dan mag de energieleverancier zowel voor elektriciteit als gas een opzegvergoeding vragen en moet je de bedragen in de bovenstaande tabel verdubbelen.

Heb je een energiecontract gehad voor een bepaalde tijd en die tijd is inmiddels verstreken, dan heb je een contract voor onbepaalde tijd. Je energiecontract kan niet stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode.

De energieleverancier kan pas een opzegvergoeding vragen als dit in de voorwaarden is opgenomen.

Klein-zakelijke afnemers

Voor klein-zakelijke afnemers van energie gelden andere maximale opzegvergoedingen.

Er is sprake van een redelijke opzegvergoeding indien deze voldoet aan één van drie onderstaande criteria:
1. de opzegvergoeding bedraagt maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst;
2. de opzegvergoeding bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 Euro; of,
3. de opzegvergoeding bedraagt maximaal 100 Euro per niet uitgediend jaar.

Welke van de drie criteria van toepassing is hangt af van wat er in het energiecontract of voorwaarden is afgesproken.

links:
Richtsnoeren redelijke opzegvergoeding